• Zwroty i reklamacje

 1. Reklamacje

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, dokonującą zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez Kupującego w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
  2. Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności Produktu z umową w przypadku, gdy produkt jest niezgodny z umową w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
  3. W przypadku zgłoszenia reklamacji Kupujący powinien przesłać produkt do Sklepu na adres: Sklep internetowy - Muzeum Wojska Polskiego, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa wraz z kopią faktury VAT lub paragonu.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym produktem.
  5. Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego produktu Kupującemu.
  6. Kupujący traci uprawnienia do przywrócenia produktu do stanu zgodnego z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

  Zwroty

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy, dokonać zwrotu zakupionego towaru, bez podania przyczyny składając pisemne oświadczenie (własnoręcznie podpisane przez Kupującego) w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki z zakupionym produktem.
  2. Kupujący oraz Sprzedawca są zobowiązani do zwrotu sobie nawzajem tego, co wzajemnie świadczyli w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
  3. Zwracane produkty należy odesłać do Sklepu na adres: Sklep internetowy - Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa. Do zwracanych Produktów należy dołączyć pisemne oświadczenie o zwrocie towaru/ów.
  4. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy kompletnej przesyłki z produktem lub produktami w stanie niezmienionym nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
  5. Koszty odesłania produktu do Sprzedawcy w związku ze zwrotem pokrywa Kupujący. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem. Koszt odesłania produktu nie podlega zwrotowi.
  6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrot produktu będzie przyjęty i nie później niż w terminie 14 dni Kupujący otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za dany zakup, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep).