Kolekcja broni siecznej Muzeum Wojska Polskiego należy do jednych z największych w kraju - liczy około 6000 zabytków. Ze względu na bogactwo materiału oraz ograniczoną objętość prezentowanej Państwu publikacji, autor zdecydował się na zawężenie obszaru tematycznego tylko do szabel.
W albumie zostały zaprezentowane szable polskie oraz kilka ciekawszych wzorów szabel europejskich, które według subiektywnego wyboru autora, najlepiej oddają bogactwo kolekcji MWP.